ΤΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ

Από το Φεβρουάριο του 2021, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το νέο μας παρασκευαστήριο, με υψηλά στάνταρ, πάντα σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες συνθήκες που απαιτούνται για την υγιεινή παρασκευή των γευμάτων μας καθώς και την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των αναγκών του δικτύου των καταστημάτων που διαθέτουμε το φαγητό μας. Σκοπός μας παραμένει πάντα, τόσο η ασφαλής, όσο και η ποιοτική παραγωγή γευμάτων, σε μεγάλη ποικιλία προκειμένου να μένουν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι που για χρόνια μας εμπιστεύονται για το καθημερινό τους φαγητό.